workerman常用组件 GlobalData 组件服务端

2017-03-10 10:34:15
GlobalData 组件服务端(要求Workerman版本>=3 3 0)__constructvoid GlobalData Server::__construct([string $listen_ip = & 39;0 0

(要求Workerman版本>=3.3.0)

实例化一个\GlobalData\Server服务

listen_ip

listen_port

例子

use Workerman\Worker;
require_once __DIR__ . '/../../Workerman/Autoloader.php';
require_once __DIR__ . '/../src/Server.php';

// 监听端口
$worker = new GlobalData\Server('127.0.0.1', 2207);

Worker::runAll();

相关词搜索:组件

上一篇:GlobalData变量共享组件
下一篇:workerman常用组件 GlobalData 组件客户端